Da li je bitno pod kojom zastavom je moj brod registrovan?

Da li je bitno gde жu da koristim svoj brod?

Koje još vrste osiguranja nudite u Poljska?

Koju vrstu osiguranja brodova nudite za Poljska?

Koju vrstu čamaca osigurate u Poljska?

Koliko vremena je potrebno za prijem ponude nakon podnošenja zahteva za ponudu?

Koju vrstu osiguranja brodova nudite za Poljska?

Kog pružaoca osiguranja koristite?